آخرین کتابهای نشر
مقدمه¬اي بر فلسفه اخلاق و تعليم و تربيت اخلاقي
عنوان : مقدمه¬اي بر فلسفه اخلاق و تعليم و تربيت اخلاقي
نویسنده : رابين باروو
مترجم : دکتر فرهاد ابي¬زاده
قیمت : 240.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 1/9/1393
ویژگی کتاب : هدف اصلي اين كتاب معرفي بحثي در مورد ماهيت اخلاقيات و در نتيجه ادراک از آنچه مردم و کنش هاي خوب يا بد يا درست و نادرست و بطور کلي فهميدن چگونگي آنچه فرد بايد انجام دهد، را معرفي مي کند. اين كتاب به دلايلي كه توضيح آن در پي خواهد آمد يك فهرست از رفتار خوب يابد در دسترس خواننده قرار نمي دهد، بنابراين كاملاً از كتاب هاي خودياري و ديگر راهنماهاي رفتاري متمايز است. اما اين کتاب هر چند از حيث شيوه، جزمي و قطعي نيست، آشکارا و به دقت ميان نوع كاري كه پيوسته و في نفسه خوب است، نوع كاري كه معمولاً اما نه هميشه خوب است، نوع كاري كه خوب نيست اما ممكن است موجه نشان داده شود و نوع كاري كه نمي تواند به مثابه خوب يا بد مطلق، طبقه بندي شود، تمايز ايجاد خواهد كرد.
مديريت تحول استراتژيك
عنوان : مديريت تحول استراتژيك
نویسنده : جان هي ز
مترجم : دكتر اسدالله كردنائيج _ صبا سرمدي
قیمت : 170.000ريال
قطع : وزيري چاپ چهارم
تاریخ چاپ : 20/8/1393
ویژگی کتاب : آيا مي دانيد تغيير و تحول به چه معني است؟ به عنوان يك مدير تا چه حد با مديريت تحول آشنايي داريد؟ آيا مي دانييد حلقه مفقوده تدوين استراتژي كدام است؟ اين كتاب به مديران ارشد و مياني كمك مي كند تا استراتژي هاي تدوين شده خود را عملي نمايند.
روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري
عنوان : روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري
نویسنده : دکتر محمدباقر گرجي
مترجم :
قیمت : 170.000 ريال
قطع : وزيري چاپ4
تاریخ چاپ : 13/8/1393
ویژگی کتاب :
روانشناسي كار
عنوان : روانشناسي كار
نویسنده : دكتر مرتضي مقدمي پور
مترجم :
قیمت : 115.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 10/8/1393
ویژگی کتاب : تجربه گرايان بر اين باورند كه خود تجربه آموخته اند كه در هر زمينه اي چگونه رفتار كنند اما به گفته كورت يون: هيچ چيز به اندازه يك تئوري خوب عملي نيست چنين نگرشي استفاده از اصول روانشناسي را در عرصه كار ضروري مي نمايد.
نظريه سازمان
عنوان : نظريه سازمان
نویسنده : ماري جو هچ
مترجم : دکتر حسن دانايي فرد
قیمت : 240.000ريال
قطع : وزيري چاپ هفتم
تاریخ چاپ : 10/8/1393
ویژگی کتاب : اين کتاب قبلا در پنج چاپ با عنوان "تئوري سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" به چاپ رسيده است و اينک ويراستار کتاب عنوان را به "نظريه سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" تغيير داده است. ويرايش جديد اين کتاب نيز از تغييرات اين کتاب مي باشد.
حسابداري مديريت
عنوان : حسابداري مديريت
نویسنده : دكتر محمدرضا نيكبخت، دكتر زهرا ديانتي ديلمي
مترجم :
قیمت : 240000ريال
قطع : وزيري چاپ6
تاریخ چاپ : 10/8/1393
ویژگی کتاب : حسابداري مديريت در واقع نقشي است كه حسابداران در جهت كمك به مديران در انجام وظايفشان انجام ميدهند. حسابداران مديريت با فرموله كردن مسائل، شناسايي اطلاعات مربوط به تجزيه و تحليل مسايل و بكارگيري منابع اطلاعاتي مختلف موجود در بخشهاي مختلف سازمان جهت استفاده در تجزيه و تحليل و مشخص كردن منابع اطالعاتي خارج از شركت نظير حجم و ميزان فروش رقبا و به عنوان مشاور مديريت ايفا نقش ميكنند.
دانش برندينگ در عمل
عنوان : دانش برندينگ در عمل
نویسنده : دکتر محمود محمديان، محمدحسين رونقي
مترجم :
قیمت : 160.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 10/8/1393
ویژگی کتاب : مديريت برند، باورها و ارتباطات شفاف، هدفمند و پايداري است که شرکت‌ها بر اساس آن‌ها براي مشتريان هدف خود ارزش آفريني مي‌کنند و به نوعي برند خود را مديريت مي‌کنند.
مديريت بازاريابي جهاني
عنوان : مديريت بازاريابي جهاني
نویسنده : ماساکي کوتابه، کريستين هلسن
مترجم : دکتر حسين نوروزي، مهدي مهذبي
قیمت : 430.000ريال
قطع : رحلي
تاریخ چاپ : 7/8/1393
ویژگی کتاب : کسب دانش در بازاريابي بين‌المللي مي¬تواند به رفع مشکلات ناشي از کسب‌وکار در يک بازار صرف کمک کرده و حتي با پيش¬بيني¬هاي درست و صحيح، خطرات سياسي کسب¬و¬کارها را نيز بيمه مي¬کند، اما شرکت¬ها بايد تنوع فرهنگي کشورهاي مختلف را نيز مدنظر داشته باشند. تفاوت¬هاي فرهنگي مي¬توانند به‌واسطه توليد يک محصول در قالب جاذبه نژادي و قومي يک کشور به مزيت و امتياز يک شرکت مبدل شوند و بالعکس.
نظريه¬پردازي در رشته¬هاي کاربردي
عنوان : نظريه¬پردازي در رشته¬هاي کاربردي
نویسنده : ريچارد سوآنسون، توماس چرماک
مترجم : دکتر حسن دانائي¬فرد، بهنام شهائي
قیمت : 145.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 6/8/1393
ویژگی کتاب : سنّت نظريه‌پردازي، سنّت ديرپايي در علم اجتماعي به طور اعم و در رشته مديريت به طور اخص است. در نظريه‌پردازي، آدمي درصدد برمي‌آيد تا جهان پيراموني خود و نيز پديده‌ها و رخدادهاي آن را به قاموس نظريه درآورد، امکان بررسي و آزمون تجربي آن نظريه را نشان دهد، شواهد و مدارکي در حمايت از آن بياورد، سودمندي آن در جهان اجتماعي را به معرض نمايش بگذارد، و در صورت نياز تغييراتي را در آن صورت دهد. بنابراين، فلسفه وجودي عالِم و انديشمند در اين حوزه‌ها عبارتست از کشف، ساخت، آزمون، کاربرد،و اصلاح نظريه.
دانش رفتار سازماني پيشرفته به همراه پرسشنامه¬هاي استاندرد و سوال¬هاي طبقه¬بندي شده آزمون دکتري
عنوان : دانش رفتار سازماني پيشرفته به همراه پرسشنامه¬هاي استاندرد و سوال¬هاي طبقه¬بندي شده آزمون دکتري
نویسنده : دکتر داود کياکجوري، سيما حسين¬زاده
مترجم :
قیمت : 250.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 6/8/1393
ویژگی کتاب : رفتار سازماني رشته¬اي است كه به مطالعه تأثير افراد، گروه‌ها و ساختار سازماني، بر رفتار كاركنان در سازمان‌ها توجه دارد. هدف اين رشته، به‌کارگيري علم و دانش رفتار جهت بهبود اثربخشي سازمان مي¬باشد. اين حوزه تخصصي- كاربردي، عوامل تعيين‌کننده رفتار در سازمان شامل افراد، گروه‌ها و ساختار سازماني را مطالعه و بررسي مي¬نمايد. رفتار سازماني، علت رفتار افراد در سازمان‌ها را به طريق علمي مطالعه مي¬كند. اين رشته قدمتي ديرينه دارد، زيرا مردم همواره كوشيده¬اند تا واكنش¬هاي افراد را در وضعيت¬هاي مختلف درك و پيش‌بيني كنند. در سازمان‌ها، نياز شناخت رفتار به‌اندازه و نوع سازمان بستگي دارد. منظور از اندازه سازمان تعداد افرادي است كه در كنار يكديگر براي تحقق هدف¬هاي مشخصي مي¬كوشند و منظور از نوع سازمان، عضويت داوطلبانه يا غير داوطلبانه افراد در سازمان است.
آخرین اخبار

کتاب در دست چاپ
عنوان: زبان تخصصي مديريت جلد دوم پيشرفته مولفين: دکتر اميد مهديه، دکتر سولماز محمودي، مهرداد پرچ

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

آرشیو اخبار