آخرین کتابهای نشر
تئوري هاي مديريت
عنوان : تئوري هاي مديريت
نویسنده : مهرداد پرچ
مترجم :
قیمت : 330.000ريال
قطع : وزيري چاپ 9
تاریخ چاپ : 3/2/1393
ویژگی کتاب :
نظريه سازمان
عنوان : نظريه سازمان
نویسنده : ماري جو هچ
مترجم : دکتر حسن دانايي فرد
قیمت : 270.000ريال
قطع : وزيري چاپ ششم
تاریخ چاپ : 3/2/1393
ویژگی کتاب : اين کتاب قبلا در پنج چاپ با عنوان "تئوري سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" به چاپ رسيده است و اينک ويراستار کتاب عنوان را به "نظريه سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" تغيير داده است. ويرايش جديد اين کتاب نيز از تغييرات اين کتاب مي باشد.
بلوغ فرآيندهاي کسب و کار
عنوان : بلوغ فرآيندهاي کسب و کار
نویسنده : دکتر حسين صفري، محسن مرادي مقدم
مترجم :
قیمت : 150.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 30/1/1393
ویژگی کتاب : در اين کتاب سعي شده است که ابتدا مفاهيم مقدماتي مرتبط با موضوع فرآيند ارائه شود. اين مطالب در قالب پنج فصل (مطابق نمودار زير) ارائه شده است. سپس مدل¬هاي مختلف مميزي و اندازه¬گيري بلوغ فرآيندهاي سازماني در قالب هفت فصل ارائه شده است. در نهايت نيز مدل پيشنهادي مرتبط با اندازه¬گيري بلوغ فرآيندهاي سازماني ارائه و يک مطالعه موردي نيز بيان شده است.
سازمان و مديريت در تئوري و عمل (رويکردي پسا تجددگرا و انتقادي)
عنوان : سازمان و مديريت در تئوري و عمل (رويکردي پسا تجددگرا و انتقادي)
نویسنده : استوارت کلگ، مارتين کورنبرگر، تايرون پيتسيز
مترجم : دکتر حسين رحمان¬سرشت، دکتر اميد مهديه
قیمت : 280.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 30/1/1393
ویژگی کتاب : اين كتاب صرفاً منبع يادگيري و فقط در مورد تئوري‌ها نيست بلكه كاربرد تئوري‌ها را نيز شامل مي‌شود و اميدواريم از خواندن آن لذت ببريد. مثال‌هاي زيادي از فرهنگ و زندگي روزمره از قبيل موج‌سواري و اسكيت آورده‌ايم و همچنين به بحث در مورد تئوري‌هاي سازمان و مديريت پرداخته‌ايم. كتاب با اين قصد نوشته شده است كه بتواند با شما به خوبي ارتباط برقرار كند و متعاقباً شما نيز با بسياري افراد و ايده‌هاي جالب، ارتباط برقرار كنيد و اين بدين معني است كه كتاب هم فال است و هم تماشا. بدون شك اين كتاب، علمي و دانشگاهي است ولي با زباني ساده نوشته شده است. فكر مي‌كنيم گرچه تصاوير از لحاظ زيبايي‌شناختي، جذاب هستند، حق مطلب را هم ادا مي‌كنند. فكر مي‌كنيم اين كتاب هم چالشبرانگيز باشد و هم بتواند توجه شما را جلب كند.
مديريت خرده¬فروشي
عنوان : مديريت خرده¬فروشي
نویسنده : مايکل لوي، بارتون ا . ويتس
مترجم : شرکت فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي اتکا
قیمت : 350.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 21/1/1393
ویژگی کتاب : در فصول مختلف بخش اول اين کتاب براي آشنايي بيشتر مديران و دانشجويان با دنياي خرده‌فروشي و کمک به تدوين و اجراي اثربخش استراتژي‌هاي خرده‌فروشي اطلاعاتي راجع به پيشينه، مشتريان و رقباي خرده‌فروشي ارائه خواهد شد.
مباني نظري و علمي پژوهش در مديريت به همراه سوال¬هاي طبقه¬بندي¬شده کنکور ارشد و دکتري
عنوان : مباني نظري و علمي پژوهش در مديريت به همراه سوال¬هاي طبقه¬بندي¬شده کنکور ارشد و دکتري
نویسنده : دکتر داود کياکجوري، کريم کياکجوري
مترجم :
قیمت : 250.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 21/1/1393
ویژگی کتاب : در بازار کتاب¬هاي علمي منتشره در ايران به همت مؤلفان و مترجمان گرامي، کتاب‌هاي متعدد و متنوعي در زمينه روش تحقيق يا پژوهش در علوم انساني و اجتماعي وجود دارد. غالب کتب روش پژوهش که در دوره¬هاي مديريت تدريس مي‌شوند بر نظريه-هاي جامعه¬شناسي و روان¬شناسي صرف تأکيد دارند و عموماً فاقد توجه به نظريه¬ها و مفاهيم مديريتي هستند و همين امر موجب مي‌شود که دانشجويان مديريت نتوانند پژوهش¬هاي مديريتي را در عمل انجام دهند. کتاب حاضر را مي‌توان يک گام در جهت صورت‌بندي مديريتي از مفاهيم و فنون روش پژوهش دانست که براي تدريس در رشته مديريت با گرايش¬هاي مختلف فراهم آمده است. در اين کتاب سعي شده با مراجعه به معتبرترين منابع روش پژوهش موجود، اعتبار محتوايي مطالب را بالا برده تا توانايي دانشجويان در فرايند پژوهش افزايش يابد.
برنامه درسي چيست
عنوان : برنامه درسي چيست
نویسنده : دکتر فتحي واجارگاه
مترجم :
قیمت : 65000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/1/1393
ویژگی کتاب : نظام آموزش عالي در كشورمان طي دو دهه گذشته فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرده و در اين ميان گرايش به توسعه كمّي را شايد بتوان مهمترين مشخصه آن به حساب آورد. از ميانه‌هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زمزمه توجه به كيفيت مطرح شد و در اين بين برنامه‌هاي درسي دانشگاهي و اصلاح آنها مورد توجه قرار گرفت. در حوزه برنامه‌هاي درسي دانشگاهي اقداماتي به موازات هم انجام شد كه همگي به نوعي توسعه حوزه برنامه درسي به عنوان بخشي مهم از فرايند نظام دانشگاهي را به دنبال داشت. يكي از مهمترين فعاليت‌ها در اين مورد ايجاد دوره دكتراي برنامه‌ريزي درسي آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي بود كه هدف اصلي و اوليه آن تربيت افرادي بود كه بتوانند در مورد برنامه‌هاي درسي دانشگاهي پژوهش كرده و آن را ارتقا دهند.
برنامه ريزي درسي آموزش عالي
عنوان : برنامه ريزي درسي آموزش عالي
نویسنده : دکتر فتحي واجارگاه، دکتر يادگارزاده، دکتر موسي پور
مترجم :
قیمت : 110.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/1/1393
ویژگی کتاب : كتابي كه پيش رو داريد با هدف تشريح كامل¬تر برنامه درسي آموزش عالي به عنوان طرح (برنامه) علمي و بررسي الگوهاي تدوين و بازنگري برنامه‌هاي درسي دانشگاهي نگاشته شده است. در واقع اين كتاب به دنبال اصلاح نگرش افراد درگير در حوزه برنامه‌هاي درسي دانشگاهي نسبت به حدود و ثغور برنامه‌هاي درسي و هدايت دانشجويان در مسير مناسب پژوهش است.
تدوين استراتژي در بحران از تحليل¬ها تا تخيل: مطالعه موردي
عنوان : تدوين استراتژي در بحران از تحليل¬ها تا تخيل: مطالعه موردي
نویسنده : مايکل گيبرت
مترجم : دکتر اصغر محمدي¬فاتح، علي اصغر محمدي¬فاتح
قیمت : 130.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/1/1393
ویژگی کتاب : تحقيقات محتواي استراتژي از سه بخش اصلي، يعني رويکرد سازمان صنعتي، رويکرد منبع محور و رويکرد قابليت‌هاي پويا تشکيل شده است. نگارنده، اين سه رويکرد را به ترتيب تحت عناوين تخيّل توصيفي(descriptive)، خلاق(creative) و چالش‌زا(challenging)، در نظر گرفته است.
بازاريابي کنيد
عنوان : بازاريابي کنيد
نویسنده : فيليپ کاتلر، ميلتون کاتلر
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده، مونا صادقيان
قیمت : 158.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/1/1393
ویژگی کتاب : بعد از کتاب بازاريابي نسخه سوم، فيليپ کاتلر مجدد راهي را ايجاد کرد براي تفکر درباره اينکه چگونه شرکت¬ها و کشورهاي امروزي از دوره کنوني همراه با رشد کم، مي¬توانند قدرت بگيرند.
آخرین اخبار

نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
10 ارديبهشت لغايت 20 ارديبهشت

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.ketabemehraban.com با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري www.ketabemehraban.com

آرشیو اخبار