آخرین کتابهای نشر
تئوري اقتصاد کلان (2)
عنوان : تئوري اقتصاد کلان (2)
نویسنده : دکتر محمود روزبهان
مترجم :
قیمت : 140.000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 1/5/1394
ویژگی کتاب : هفتم بهار 1394 (اول تا سوم توسط مولف، چهارم تا ششم توسط انتشارات تابان)
مباني توسعه اقتصادي
عنوان : مباني توسعه اقتصادي
نویسنده : دکتر محمود روزبهان
مترجم :
قیمت : 150.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/4/1394
ویژگی کتاب : نوبت چاپ : ويراست پنجم بهار 1394 (ويراست اول و دوم توسط مولف، ويراست سوم و چهارم توسط انتشارات تابان)
بازاريابي جهاني بر پايه مديريت شهري
عنوان : بازاريابي جهاني بر پايه مديريت شهري
نویسنده : پروفسور فيليپ کاتلر، ميلتون کاتلر
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده، مونا صادقيان
قیمت : 170.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/4/1394
ویژگی کتاب : "بازاريابي جهاني بر پايه¬ي مديريت شهري: شرکت¬ها چگونه بايد در شهرهاي با رشد سريع جهاني سرمايه¬گذاري و پيشرفت نمايند." منبعي است براي رهبران کسب و کارها و مديران بازاريابي که خواهان حداکثرسازي ارزش شرکتي خود از طريق دستيابي به بازارهاي شهري جهت سرمايه¬گذاري مي¬باشند. همچنين اين کتاب منبعي است با ارزش براي رهبران سياسي و اجتماعي شهرهاي جهاني که بايد رشد اقتصادي را از طريق جذب سرمايه¬گذاري شرکتي چند مليتي سريع¬تر نمايند. متخصصان بازاريابي بين¬الملل، فيليپ و ميلتون کاتلر، از طريق اين کتاب علت اين¬که چرا بايد بازاريابي آينده بر روي شهرهاي جهاني برتر و مناطق شهري آن¬ها تمرکز نمايند، شرح داده¬اند. شهرهاي بزرگ جهان نسبت به اقتصادهاي ملي خود داراي 80% توليد ناخالص داخلي بيشتري هستند.
تئوري اقتصاد کلان (1)
عنوان : تئوري اقتصاد کلان (1)
نویسنده : دکتر محمود روزبهان
مترجم :
قیمت : 140.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 1/4/1394
ویژگی کتاب : نوبت چاپ : سي و هشتم بهار 1394 (اول تا سيزدهم توسط مولف، چهاردهم تا سي و هفتم توسط انتشارات تابان)
تئوري سازمان و بخش دولتي: ابزار، فرهنگ و اسطوره
عنوان : تئوري سازمان و بخش دولتي: ابزار، فرهنگ و اسطوره
نویسنده : تام کريستنسن، پر لاگريد، پل جي رونس، کژل آرنه رويک
مترجم : سعيد صادقيان قراقيه، صابر شکري، خالد عمراني
قیمت : 160.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 5/3/1394
ویژگی کتاب : اساسي ترين تعريف در مورد يک سازمان عبارت از مجموعه افرادي است که براي نيل به اهداف مشترک از طريق تقسيم کار است با يکديگر همکاري مي کنند. يک سازمان ابزار استفاده از نقاط قوت و شايستگي هاي افراد گروه را فراهم مي آورد تا از اين رهگذر به بيش از آنچه که از تلاش انفرادي اعضاي گروه حاصل مي شود دست يابد. در همين راستا ، نظريه پردازان و محققان دانشگاهي تئوري هايي را مطرح مي سازند که به پويايي سازمان، از جمله شيوه هاي تصميم گيري ، توزيع قدرت و نظارت ، حل و فصل تعارضات، انجام تغييرات و اصلاحات ، و روش هاي مواجهه با مقاومت هاي فرهنگي و اعتقادي در برابر تغييرات و اصلاحات کمک مي کنند. تئوري سازمان به ما کمک مي کند تا بتوانيم آنچه که در آينده رخ مي دهد را پيش بيني نماييم و از اين طريق بتوانيم سازمان هاي خود را به شکل اثربخشتر و کارآمدتر رهبري نماييم. با توجه به پويايي و تغيير دائم عوامل محيطي هر سازماني براي بقا نيازمند اين امر است که دائما خود را با آنچه که در محيط مي گذرد هماهنگ نمايد و از اين طريق بقاي خود را تضمين نمايد.
مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري
عنوان : مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري
نویسنده : دکتر تورج کريمي، دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مترجم :
قیمت : 170.000 ريال با CD
قطع : وزيري چاپ2
تاریخ چاپ : 30/2/1394
ویژگی کتاب : تئوري راف حدود 20 سال پيش معرفي و به عنوان يک تکنيک قدرتمند در حوزه هاي مختلف ظاهر شد. محبوبيت اين تئوري از فرايندهاي عملياتي آن ناشي مي شود که بسيار با مفاهيم data mining و knowledge discovery هم خواني دارد. علاوه براين، تئوري راف بطور مستقيم با داده هاي اصلي کار داشته و نيازي به اطلاعات خارج سيستم، نظير توزيع احتمال (مانند روشهاي آماري) ، تابع عضويت ( نظير تئوري فازي)، داده هاي over-fitting ( نظير شبکه هاي عصبي مصنوعي ) و نظاير آن ندارد. تئوري مجموعه هاي راف، الگوريتم هاي کارا براي يافتن الگوهاي پنهان در داده ها ، کمينه نمودن مجموعه داده ها (تقليل داده ها)، ارزيابي معناداري داده ها و ايجاد مجموعه اي از قوانين تصميم گيري براي داده ها ارائه مي نمايد. اين تئوري مي تواند به خوبي براي تحليل اطلاعات غير دقيق، متناقض و ناکامل بکار گرفته شود.
طرح کسب و کار
عنوان : طرح کسب و کار
نویسنده : فرانک اف.فيور
مترجم : دکتر داور ونوس، مسعود کرمي، مهرداد پرچ
قیمت : 170.000ريال
قطع : وزيري چاپ سوم
تاریخ چاپ : 22/2/1394
ویژگی کتاب : اگرکارآفريني هستيدکه قصدآغازکسب وکارجديدي راداريد،اگردرحال حاضرکسب وکاري داريدونيازمنديک برنامه جديدبراي ادامه راه هستيد،اگر مديرياسرپرست يک بخش در شرکتي هستيدونيازمنديک برنامه داخلي براي اجراي ايده جديدي هستيد،اين کتاب راهنماي خوبي براي شماست. صرف نظرازاين که هدف کسب وکارشما چيست،اين کتاب به شما کمک ميکند تا يک طرح کامل براي آن تهيه نماييد.
سازمان ها          مقدمه اي بسيار کوتاه
عنوان : سازمان ها مقدمه اي بسيار کوتاه
نویسنده : مري جو هچ
مترجم : دکتر حسن دانائي فرد، دکتر سيدحسين کاظمي
قیمت : 135.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 21/2/1394
ویژگی کتاب : هدف اين کتاب مخاطب عام است. بنابراين نياز چنداني به دانش قبلي در موضوع مورد بحث نخواهيد داشت، اما اگر دانشي در اين حوزه داريد، اين کتاب را مروري دم¬دستي با بينش¬هاي نو خواهيد يافت. در طول کتاب با ايده¬هاي نسبتاً انتزاعي برخورد خواهيد کرد، اما سياليت اين ايده¬ها با مثال¬هاي واقعي فرو نشانده مي¬شود و بدين طريق کتاب شما را به ايده¬هاي پيچيده و پيشرفته¬تر در مورد سازمان¬ها رهنمون مي-شود. کنجکاوي تمام آن چيزي است که براي تجربه مطالعه¬اي غني و نويدبخش از اين کتاب نياز داريد. علاوه بر اين، در اين کتاب با برخي از بزرگترين متفکران و ايده¬هاي سازماني آشنا مي¬شويد که در مطالعه سازمان¬ها دست شما را مي¬گيرند. شمار چنين افراد و ايده¬هايي بسيار است اما من از اين ميان آنهايي را گزيده¬ام که گمان مي¬کردم اگر بخواهيد ماجرا را براي دوست يا همکاري تعريف کنيد، آنها را بيشتر مي¬پسنديد. هرگاه فرد جديدي معرفي مي¬شود اطلاعاتي در مورد تاريخ زندگي او ارائه مي¬شود تا دريابيد دانش ما از سازمان¬ها در طول تاريخ به کجا بر مي¬گردد و همچنين بدين علت که نوعي نظم در ايده¬هاي معرفي شده بيابيد.
مديريت جبران خدمات
عنوان : مديريت جبران خدمات
نویسنده : مايكل ارمسترانگ
مترجم : دكتر سيدرضا سيدجوادين، بهروز پورولي، الهام جمالي
قیمت : 220.000 ريال
قطع : وزيري چاپ2
تاریخ چاپ : 19/2/1394
ویژگی کتاب : كتاب حاضر دستنامه اي عملي در زمينه رويكردهاي مربوط به ارائه و مديريت فرآيندها، خط مشيها و استراتژي جبران خدمات ميباشد كه در راستاي استانداردهاي حرفه اي براي جبران خدمات كارمند است.
مديريت و بازاريابي خدمات مديريت مشتريان در رقابت در حوزه خدمات
عنوان : مديريت و بازاريابي خدمات مديريت مشتريان در رقابت در حوزه خدمات
نویسنده : پروفسور کريستين گرونروس
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده، مجيد ميرويسي
قیمت : 460.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/2/1394
ویژگی کتاب : مطالعه اين کتاب را به همه افرادي که علاقمند هستند آموزه هاي خود را در حوزه مديريت بازاريابي خدمات به روز كنند، توصيه مي کنيم، فارغ از اينکه در کدام کسب و کار مشغول به فعاليت هستند يا تمايل دارند که وارد کسب و کار جديدي شوند. از جمله مزاياي اين کتاب، بيان مطالب به شيوه اي کاربردي و آسان است. به سهم خود تمام تلاش و وسواس لازم را به کار برديم تا در انتقال آن به خوانندگان کتاب به طور کامل اين موضوع را رعايت کنيم. از جناب آقاي عباس کريمي خواجه بلاغ كه در نمونه خواني متن ترجمه شده تلاش و وسواس لازم را به كار بردند و در بازبيني و اصلاح پاورقي‌هاي انگليسي وقت گذاشتند، سپاسگزاريم. هر چند مشتاقانه آماده دريافت نظرات و پيشنهادات تمامي خوانندگان و فرهيختگان محترم از دانشگاه و صنعت، از طريق آدرس پست الكترونيكي kambizheidarzadeh@yahoo.com براي بهبود و ارتقاي كار در نوبت هاي انتشار بعدي هستيم، زيرا معتقديم موفقيت واقعي آن است كه اثر نزد مخاطبان آن مقبول افتد.
آخرین اخبار

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.ketabemehraban.com با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري www.ketabemehraban.com

آرشیو اخبار