آخرین کتابهای نشر
مديريت تطبيقي
عنوان : مديريت تطبيقي
نویسنده : راگونات
مترجم : دكتر عباس منوريان
قیمت : 270.000ريال
قطع : وزيري چاپ 6
تاریخ چاپ : 1/6/1393
ویژگی کتاب : ما در دنيايي با وابستگي هاي متقابل زندگي مي كنيم دانشجويان و مديران ما بايد به جاي ديدگاهاي نژادي به تفكرات جهاني دست يابند. آنان بايد بدانند كه محيط و نظام هاي مديريت ساير نقاط جهان با محيط و نظام مديريت آنها چه تفاوت ها و چه شباهت هايي دارند مجموعه اي كه در اختيار شماست با اين هدف تهيه و ترجمه شده است.
استاندارد 34000 تعالي منابع انساني
عنوان : استاندارد 34000 تعالي منابع انساني
نویسنده : دکتر آرين قلي¬پور، دکتر ندا محمداسماعيلي
مترجم :
قیمت : 120.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 28/4/1393
ویژگی کتاب : مديريت به عنوان يک علم سکولار زماني در تاريخ تفکر بشري در غرب به وجود آمد که بشر مدرن خدا را کشته و خود جانشين خدا براي اداره جهان شده بود. اين وضعيت در جمله زهراگين نيچه که « خدا مرده است» به جدي¬ترين شکل ممکن نمود يافته بود.
مديريت منابع انساني الکترونيک
عنوان : مديريت منابع انساني الکترونيک
نویسنده : دکتر غلامعلي طبرسا، سعيد صادقيان قراقيه
مترجم :
قیمت : 225.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 28/4/1393
ویژگی کتاب : فناوري اطلاعات بسياري از حوزه‌هاي علمي نظير پزشکي، معماري، کشاورزي، فيزيک و به‌ويژه مديريت را دستخوش تغيير و تحول جدي نموده‌است. در همين راستا از ورود پسوند الکترونيک به حوزه‌هاي اساسي فعاليت اين حوزه نظير تجارت، کسب‌وکار، آموزش، بانکداري، دولت، بازاريابي، زنجيره تأمين، خريد و فروش، مديريت منابع انساني، و مواردي از اين قبيل مي‌توان به‌عنوان شواهد عيني و تجربي ياد نمود. هرچند برداشت اوليه از مقهوم الکترونيک نمودن فعاليت‌هاي سازماني اتوماسيون يا خودکارسازي عمليات را به ذهن متبادر مي‌کند اما بايد اذعان نمود که چنين نگاهي به فناوري اطلاعات از حيث ماهيت، محتوا و کارکرد بسيار ساده‌انگارانه است. تعمق دقيق‌تر به موضوع چنين مي‌نماياند که فناوري اطلاعات همانا نگاه نو و شيوه انديشيدن جديد نسبت‌به پيوندهاي پيرامون است به‌شيوه‌اي که هر آن‌چه به‌صورت سنتي و دستي انجام مي‌شد را بتوان به‌مدد فناوري به‌صورت الکترونيکي انجام داد به‌گونه‌اي‌که از يک‌سو باعث سرعت، دقت و کيفيت خدمات و توليدات و از سوي ديگر به کاهش هزينه مبادله منجر شود و در نهايت دستيابي و تحقق اهداف سازمان را امکان‌پذير نمايد.
برنامه¬ريزي منابع سازماني مفاهيم و کاربردها
عنوان : برنامه¬ريزي منابع سازماني مفاهيم و کاربردها
نویسنده : وينود کومار گارگ، ان. کي. ونکيتاکريشنان
مترجم : دکتر عادل¬آذر، محمدجعفر نظري
قیمت : 175.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 22/4/1393
ویژگی کتاب : ما سعي کرده‌ايم در ويرايش تازة اين کتاب بسته‌هاي ERP هندي را مورد تأکيد قرار دهيم. در اين ويرايش بخشي با عنوان «نمونه‌اي از يک بستة ERP هندي» به مباحث افزوده شده است که شامل ويژگي‌هاي يکپارچة اين بسته است و معماري ERP III را به‌طور خلاصه شرح مي‌دهد. همچنين دو موردکاوري نيز در فصل هشت ارائه شده‌اند که پياده‌سازي بسته ERP هند را نشان مي‌دهند. يک تقاضاي مستمر از جانب جامعه دانشگاهي براي اضافه کردن سؤالاتي در پايان فصول وجود داشته که در اين ويرايش به آن توجه کرده‌ايم. 25 مسئله را به اين ويرايش اضافه نموده‌ايم که اغلب موضوعات کتاب را دربر مي‌گيرد. براي کمک بهتر به خوانندگان، پاسخ‌ اغلب اين پرسش‌ها را به پايان کتاب پيوست کرده‌ايم.
حسابداري صنعتي 3
عنوان : حسابداري صنعتي 3
نویسنده : کريم رضواني راز
مترجم :
قیمت : 160.000ريال
قطع : رحلي
تاریخ چاپ : 21/4/1393
ویژگی کتاب :
اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان
عنوان : اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان
نویسنده : حسن سلطاني،يوسف کشاورز
مترجم :
قیمت : 50.000ريال
قطع : وزيري چاپ 18
تاریخ چاپ : 19/4/1393
ویژگی کتاب : كتاب‌حاضرمشتمل براطلاعات كلاسيك‌ مديريت ‌كه‌ طي‌ نظريات‌ مهم‌ نظريه‌پردازان‌ علم‌ مديريت تهيه ‌شده‌، جهت‌ ارائه‌ به‌ دانشجويان‌ با دوره‌هاي ‌كارداني ‌وآشنايي ‌با‌اصول‌ مديريت‌ تاليف ‌شده‌است. در‌كتاب‌ مذكور ‌به ‌صورت ‌خلاصه ‌امور اداري ‌از‌ جمله گزارشات ‌سيستم‌ انبارداري ‌و ‌سلسله‌ مراتب ‌دستوردهي ‌نيز ‌مطرح شده‌است.‌
آرم جديد کتاب مهربان
عنوان : آرم جديد کتاب مهربان
نویسنده : *
مترجم : *
قیمت : *
قطع : *
تاریخ چاپ : 1/4/1393
ویژگی کتاب : *
يادگيري براي عمل
عنوان : يادگيري براي عمل
نویسنده : پيتر چکلند، جان پولتر
مترجم : دکتر محمدرضا مهرگان،محمود دهقان،محمدرضا اخوان،کاميار رئيسي فر
قیمت : 140.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 13/2/1393
ویژگی کتاب : کتاب حاضربراي کساني که در صدد مقابله با شکستهاي پي در پي سيستمي هستندکتاب بسشيار خوبي است!!! اين کتاب از اين جهت مناسب است که عملي و دست يافتني بوده و بر موفقيت در مديريت تغيير و بهبود سازمانها و ديگر موقعيتهاي پيچيده بنا شده است.
مديريت مبتني بر هوشمندي سازماني
عنوان : مديريت مبتني بر هوشمندي سازماني
نویسنده : دکتر غلامعلي طبرسا، دکتر اميرهوشنگ نظرپوري
مترجم :
قیمت : 210.000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 13/2/1393
ویژگی کتاب : مؤلفه‌هاي هوشمندي سازماني و چگونگي تحقق آنها موضوع كتاب حاضر است. مطالب كتاب در ده فصل تنظيم شده است كه فصول آن به ترتيب شامل كليات، مديريت دانش در سازمان‌هاي دانش محور، سازمان‌هاي دانش بنيان، هوش سازماني، هوش بازاريابي، هوش كسب و كار، هوشمندي رقابتي، هوش هيجاني/ عاطفي، هوش اجرايي و هوش فرهنگي مي‌باشد. مطالعه اثر حاضر به عنوان منبع درسي بر دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري رشته مديريت و نيز مديران سازمان‌ها اعم از دولتي و خصوصي به طور جدي توصيه مي‌شود.
کارتيمي و گروهي
عنوان : کارتيمي و گروهي
نویسنده : محمدعلي حقيقي، فرح¬انگيز عبداله¬زاده، فريبا دهقان
مترجم :
قیمت : 60.000ريال
قطع : رقعي
تاریخ چاپ : 13/2/1393
ویژگی کتاب : در دو دهه اخير، سازمانها به طور معنا داري تغيير كرده اند و براي بقا در بازارهاي جهاني رقابت مي كنند. سازمانهايي كه داراي ويژگيهاي عدم تمركز و جهاني شدن، هستند و توسط تكنولوژي اطلاعاتي و رهبري مبتني بر تيم، كارشان را تسهيل مي كنند. يكي از قابل توجه ترين اين تغييرات، تغيير از سمت كار به صورت انفرادي به كارهايي با مبناي تيمي مي باشد (اندرسون و برچ،2003)
آخرین اخبار

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.ketabemehraban.com با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري www.ketabemehraban.com

آرشیو اخبار