آخرین کتابهای نشر
راهنماي جامع نگارش پايان نامه و مقاله
عنوان : راهنماي جامع نگارش پايان نامه و مقاله
نویسنده : احسان افسري، سيدامير صفوي
مترجم :
قیمت : 130.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 1/7/1394
ویژگی کتاب : پايان نامه درسي 6 واحدي و يا بعضا در برخي مراکز آموزشي 4 واحديست که براي اتمام دوره کارشناسي ارشد دانشجويان ملزم به اخذ آن هستند .لازم به ذکر است دانشجوياني که در دوره پژوهش محور و يا مجازي ادامه تحصيل مي دهند ملزم به گذراندن واحد پايان نامه نيستند . با توجه به اهميت پايان نامه در تحصيلات تكميلي و جايگاهي كه به لحاظ حيثيت علمي دانشجو و استاد راهنما دارد، ضروري است كه در تمام مراحل انجام كار و بويژه پيش از تحويل آن به دانشكده و ارسال براي داوران، ارزيابي كاملي بر اساس معيارهاي مشخص و عيني صورت گيرد
تحليل مسائل برنامه¬ريزي نيروي انساني
عنوان : تحليل مسائل برنامه¬ريزي نيروي انساني
نویسنده : دکتر حسن رنگريز
مترجم :
قیمت : 135.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 29/6/1394
ویژگی کتاب : کتاب مزبور مي¬تواند به عنوان يک منبع بسيار مناسب و مفيد مورد استفاده دانشجويان رشته مديريت با گرايش مديريت منابع انساني براي درس تحليل مسائل برنامه¬ريزي نيروي انساني در مقطع دکتري دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالي کشور واقع گرديده و گام کوچکي در جهت غني¬بخشي فرهنگ مديريت کشور قرار گيرد. با اين همه لغزش¬ها و کاستي¬هاي اين کتاب برهمه فرهيختگان روشن است و از همين رو مولف به راهنمايي¬هاي صاحبنظران دانش¬پژوه چشم دوخته تا چاپ¬هاي بعدي را پربارتر سازد.
مديريت رفتار سازماني: فرد، گروه، سازمان
عنوان : مديريت رفتار سازماني: فرد، گروه، سازمان
نویسنده : اين بروکس
مترجم : دکتر اميد مهديه، دکتر قاسم انصاري رناني
قیمت : 300.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/6/1394
ویژگی کتاب : رفتار سازماني (OB) عبارت است از مطالعة رفتار انساني در بافت و محيط سازماني با تمركز بر اقدامات و فرايندهاي فردي و گروهي. بنابراين رفتار سازماني كاوش در فرايندهاي مديريتي و سازماني در بافت پوياي سازماني را شامل مي‌شود و در وهلة اول با ملاحظات انساني چنين فعاليتي سر و کار دارد.
مديريت سرمايه¬ها و دارايي¬هاي نامشهود سازمان (مدل¬ها، يافته¬ها و شاخص¬هاي سنجش)
عنوان : مديريت سرمايه¬ها و دارايي¬هاي نامشهود سازمان (مدل¬ها، يافته¬ها و شاخص¬هاي سنجش)
نویسنده : دکتر غلامعلي طبرسا، آرمان احمدي¬زاد
مترجم :
قیمت : 220.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/6/1394
ویژگی کتاب : کتاب حاضر در هفت فصل تنظيم شده است که فصل اول به سير تحول و روند مديريت سرمايه ها و دارايي هاي نامشهود سازمان از حيث تاريخچه مي پردازد. در فصل دوم مدل هاي مديريت سرمايه هاي فکري و ناملموس آن معرفي شده است و در فصل سوم چگونگي محاسبه ارزش دارايي هاي انساني از طريق حسابداراي سرمايه هاي نامشهود و انساني سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. مديريت دانش و ارتباط آن با دارايي هاي نامشهود سازمان در فصل پنجم و مقوله اخلاق به عنوان يکي از مولفه هاي تعيين کننده سرمايه نامشهود در کسب و کار در فصل ششم در کانون توجه قرار گرفته است. مقوله نوآوري سازماني و کارکنان دانشي نيز در فصل هفتم بررسي و ارزيابي شد. از آنجا که کتاب حاضر خالي از نواقص و کاستي علمي نيست مايه مباهات و خوشحالي است که خوانندگان نظرات اصلاحي خود را به نحو مقتضي اعلام تا در چاپ هاي بعدي اعمال و اصلاحات لازم به عمل آيد.
اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان
عنوان : اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان
نویسنده : حسن سلطاني،يوسف کشاورز
مترجم :
قیمت : 52.000ريال
قطع : وزيري چاپ 18
تاریخ چاپ : 18/6/1394
ویژگی کتاب : كتاب‌حاضرمشتمل براطلاعات كلاسيك‌ مديريت ‌كه‌ طي‌ نظريات‌ مهم‌ نظريه‌پردازان‌ علم‌ مديريت تهيه ‌شده‌، جهت‌ ارائه‌ به‌ دانشجويان‌ با دوره‌هاي ‌كارداني ‌وآشنايي ‌با‌اصول‌ مديريت‌ تاليف ‌شده‌است. در‌كتاب‌ مذكور ‌به ‌صورت ‌خلاصه ‌امور اداري ‌از‌ جمله گزارشات ‌سيستم‌ انبارداري ‌و ‌سلسله‌ مراتب ‌دستوردهي ‌نيز ‌مطرح شده‌است.‌
نظريه سازمان
عنوان : نظريه سازمان
نویسنده : ماري جو هچ
مترجم : دکتر حسن دانايي فرد
قیمت : 300.000ريال
قطع : وزيري چاپ هشتم
تاریخ چاپ : 18/6/1394
ویژگی کتاب : اين کتاب قبلا در پنج چاپ با عنوان "تئوري سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" به چاپ رسيده است و اينک ويراستار کتاب عنوان را به "نظريه سازمان: مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن" تغيير داده است. ويرايش جديد اين کتاب نيز از تغييرات اين کتاب مي باشد.
حسابداري مديريت
عنوان : حسابداري مديريت
نویسنده : دكتر محمدرضا نيكبخت، دكتر زهرا ديانتي ديلمي
مترجم :
قیمت : 260.000ريال
قطع : وزيري چاپ7
تاریخ چاپ : 18/6/1394
ویژگی کتاب : حسابداري مديريت در واقع نقشي است كه حسابداران در جهت كمك به مديران در انجام وظايفشان انجام ميدهند. حسابداران مديريت با فرموله كردن مسائل، شناسايي اطلاعات مربوط به تجزيه و تحليل مسايل و بكارگيري منابع اطلاعاتي مختلف موجود در بخشهاي مختلف سازمان جهت استفاده در تجزيه و تحليل و مشخص كردن منابع اطالعاتي خارج از شركت نظير حجم و ميزان فروش رقبا و به عنوان مشاور مديريت ايفا نقش ميكنند.
مطالعه خط مشي عمومي چرخه هاي خط مشي و زير نظام هاي خط مشي
عنوان : مطالعه خط مشي عمومي چرخه هاي خط مشي و زير نظام هاي خط مشي
نویسنده : مايکل هاولت، ام.رامش، آنتوني پرل
مترجم : دکتر عباس منوريان، دکتر ابراهيم گلشن
قیمت : 315000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 15/6/1394
ویژگی کتاب : اثر جديد که با عنوان "مطالعه خط مشي عمومي: چرخه¬هاي خط مشي و زير نظام¬هاي خط مشي" در دسترس قرار گرفته است هم از نظر محتوي، هم ساختار و هم تعداد نويسندگان دستخوش تغيير شده است؛ و با ديدگاه¬هاي جديد فرا اثبات-گرا همراه شده است. تحليل¬ها نيز بسيار غني¬تر شده است، به نحوي که تحولات اساسي در کلي و خط مشي¬هاي عمومي را در سال¬هاي اخير نيز شامل مي¬شود.
اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام
عنوان : اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام
نویسنده : مهرداد پرچ، محمد کرمي
مترجم :
قیمت : 85000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 14/5/1394
ویژگی کتاب : مجموعه سوالات كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي سراسري اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام با پاسخ‌هاي كاملاً تشريحي به روش MP ويژه تمامي گرايش‌هاي رشته مديريت: (بازرگاني، صنعتي، دولتي، مالي، كارآفريني، فن‌آوري اطلاعات و ... ) شامل:‌ - مجموعه سؤالات درس اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام» آزمون ورودي دوره‌ي كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي سراسري سال 1394 - آزمون شبيه‌سازي سال 1395 - سؤالات تأليفي استاندارد
مرجع راهنماي دروس آموخته رويکردهاي کاربردي براي يادگيري از تجربيات
عنوان : مرجع راهنماي دروس آموخته رويکردهاي کاربردي براي يادگيري از تجربيات
نویسنده : نيک ميلتون
مترجم : ايمان رجبي¬فرد، محمد عبدالهي، ميراحمد نوشين، احمد حسيني مونس
قیمت : 150.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 12/5/1394
ویژگی کتاب : كتاب حاضر كه اثري ارزشمند از نيك ميلتون است مي تواند سازمان شما را در رسيدن به يك فرآيند اثربخش راهنماي نموده و گام هايي عملي و اجرايي براي پياده سازي فرآيند مديريت درس آموخته ها ترسيم نمايد.
آخرین اخبار

ترجمه
از دوستاني که در زمينه بورس فعاليت دارند دعوت مي شود جهت ترجمه کتب بورس با موسسه کتاب مهربان نشر همکاري نمايند.

کتاب در دست چاپ
به زودي کتابي با عنوان " کتاب جامع اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام(دوره دکتري و ارشد) تاليف آقايان مهرداد پرچ و حسين ممتاز به چاپ خواهد رسيد.

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

آرشیو اخبار