آخرین کتابهای نشر
بررسي بحران هاي مالي جهان
عنوان : بررسي بحران هاي مالي جهان
نویسنده : دکتر ابوالفضل شهرآبادي
مترجم :
قیمت : 150000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 29/3/1396
ویژگی کتاب : از ديدگاه برخي اقتصاددانان، هر بحران، فرصتي است براي بازسازي نظام بحران¬زده ناکارآمد پيشين و همچنين تصويري است از آنچه در آينده ممکن است بر سر نظام¬هاي جديد بيايد. بنابر اين، هر بحران، در واقع، فرصتي است براي بازسازي و پيشگيري. بحران¬هاي مالي، در يک قرن اخير، به¬طور متناوب، نظام¬هاي اقتصادي کشورهاي مختلف را آزرده¬اند. شناخت علت ها و پيامدهاي بحران هاي مالي، بي¬شک ما را در تدارک راه¬کارهاي پيشگيري و رويارويي مناسب با آنها بسيار کمک خواهد کرد. در اين کتاب، تلاش شده است روند تاريخي بحرانهاي مالي مهم جهان، مورد بررسي قرار گيرد تا کمکي باشد براي پيشگيري و يا درمان آنها.
مديريت استعدادها
عنوان : مديريت استعدادها
نویسنده : دکتر آرين قلي پور،نيره افتخار
مترجم :
قیمت : 180000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 29/3/1396
ویژگی کتاب : قوت يک سازمان به انسان‌هايش است . زماني که سازمان از افراد هوشمند، پرتلاش و نوآوري برخوردار باشد و اين افراد با تمرکز و علاقه کافي، در جهت اهداف سازمان گام بردارند، سازمان مي‌تواند با سرعت بالايي گام‌هاي پيشرفت را طي کند و در محيط دانش‌بنيان و به شدت رقابتي امروز، به سمت سرآمدي حرکت کند. اما رخداد همه اين موارد به همراه هم، از يک سيستم معمولي مديريت منابع انساني که نگاهي کاملاً مساوات‌گرايانه دارد، نه بر مي‌آيد و نه انتظار مي‌رود. بعلاوه، سازمان براي داشتن عملکردي در سطح عالي، لازم است که به طور مستمر اين حالت را حفظ نمايد. کارکردهايي که هر دو تحت عنوان مديريت استعداد در سازمان‌ها معرفي مي‌شوند.
مديريت منابع انساني
عنوان : مديريت منابع انساني
نویسنده : ريموند نوئه و همکاران
مترجم : دکتر اباصلت خراساني،سميه رحيمي،مهدي مهدي،رامين نجفي
قیمت : 400000ريال
قطع : رحلي
تاریخ چاپ : 28/3/1396
ویژگی کتاب : مفهوم «مديريت منابع انساني» بيان مي¬دارد که کارکنان، منابعِ کارفرما هستند. به عنوان يک منبع، سرمايه انساني عبارت از کارکنان سازمان است که با آموزش، تجربه، قضاوت، فهم، روابط انساني و بينش شناخته مي¬شوند و مي¬توانند به سازمان، ارزش اقتصادي بيفزايند. اين نگاه به اين معناست که کارکنان در سازمان¬هاي امروزي قابل تعويض نيستند که به آساني با بخش¬هاي ديگر سيستم جايگزين شوند، بلکه کارکنان به عنوان منبع موفقيت يا شکست شرکت به شمار مي¬روند. بنابراين، مديريت منابع انساني با تعيين اينکه چه کسي و چگونه براي سازمان کار کند، معيارهاي اصلي عملکرد يک سازمان، مانند کيفيت، سودآوري و رضايت مشتري را تحت تأثير قرار مي¬دهد. از نظر استراتژي کسب و کار، يک سازمان زماني مي¬تواند موفق شود که يک مزيت رقابتي پايدار داشته باشد؛ بنابراين، مي¬توانيم نتيجه بگيريم که سازمان¬ها به منابعي نيازمندند که چنين مزيتي را برايشان به ارمغان بياورد و منابع انساني يکي از اين منابع خواهد بود.
مديريت ارتباط با مشتري
عنوان : مديريت ارتباط با مشتري
نویسنده : وي.کومار،ورتر رينارتس
مترجم : دکتر حسين نوروزي،سجاد عبدالله پور
قیمت : 400000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 24/3/1396
ویژگی کتاب : اين کتاب با ارائه مفاهيم، شرح ابزارها و توسعه راهبردهاي مرتبط، رويکردي کلي نسبت به مديريت ارتباط با مشتري ارائه مي دهد و مفاهيم و سنجه¬هاي کليدي مورد نياز براي درک و اجراي راهبردهاي مديريت ارتباط با مشتري را معرفي مي¬نمايد. در نهايت، تکنيک¬هايي ارائه مي دهد تا با استفاده از مفهوم ارزش طول مدت ارتباط مشتري با شرکت، به اتخاذ تصميمات بازاريابي راهبردي ياري رساند.
جامعه شناسي مصرف(چشم انداز جهاني)
عنوان : جامعه شناسي مصرف(چشم انداز جهاني)
نویسنده : پروفسور جوئل استيلر من
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده،مرجان مهيمني
قیمت : 220000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 24/3/1396
ویژگی کتاب : مصرف مبتني بر مبادله بازار، يکي از ويژگي‌هاي عمده جوامع مدرن در سراسر جهان است. افراد و گروه‌ها از مصرف براي شکل‌دادن و متحول‌کردن روابط اجتماعي خود و مشخص‌کردن جايگاه خود در جامعه در امتداد محورهاي طبقه، نژاد، جنسيت، سن، رفتار جنسي و مذهب استفاده مي‌کنند. در اين کتاب، نويسنده با افق ديدي گسترده بخشي از تکامل تاريخي مصرف مدرن را به همراه نقد و بررسي ديدگاه‌هاي انديشمندان حوزه جامعه‌شناسي مصرف به رشته تحرير درآورده است. برخلاف کتاب‌هاي ارزشمند ديگري که در اين حوزه نگاشته شده¬اند، اين متن کوشيده است سه حوزه اصلي مغفول مانده در حيطه مصرف را که عبارت‌اند از : ويژگي‌هاي متمايز مصرف در کشورهاي شمال و کشورهاي جنوب، فصل مشترک مصرف با شکل‌هاي مختلف نابرابري و همچنين شکل‌هاي متفاوت شهروندي مصرف‌کننده و سياست مصرف‌کننده مورد بررسي و کاوش قرار دهد. بنابراين، اين کتاب با مخاطب قراردادن علاقه مندان حوزه جامعه شناسي و مديريت بازاريابي پيشنهاد ويژه¬اي براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري به خصوص در رشته هاي مذکور مي باشد.
رهبري در سازمان ها(تکنيک ها،نظريه هاي رهبري با رويکرد کاربردي
عنوان : رهبري در سازمان ها(تکنيک ها،نظريه هاي رهبري با رويکرد کاربردي
نویسنده : دکتر بهروز پورولي،اکرم نوري،ميرسهيل حسيني
مترجم :
قیمت : 225000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 13/3/1396
ویژگی کتاب : ما امروز در عصر تغييرات بزرگ زندگي و کار مي‌کنيم که اين امر سيستم‌هاي اقتصادي و مديريتي را دچار تحول مي‌سازد و شيوه‌هاي کسب‌وکار را در دهه‌هاي آتي تعيين خواهد نمود. عصر حاضر دوران نوآوري‌هاي خارق‌العاده‌ي تکنولوژيکي، ساختارهاي نوين سازماني، فرصت‌هاي اقتصادي بي‌نظير، و ظهور بازار آزاد جهاني است. لذا، فراگيري مهارت‌هاي لازم براي موفقيت در اين دوران چالش‌برانگيز ضروري به نظر مي‌رسد. موضوع رهبري ريشه در رفتار سازمان‌يافته بشر دارد. رهبري آن‌چنان در ماهيت زندگي بشر عجين شده است که تصور تاريخ بشر بدون آن تقريباً غيرممکن است. آيا شهرها و تمدن‌هاي بزرگ بدون وجود رهبري شکل مي‌گرفتند؟ و اصولاً آيا هيچ تلاشي بدون رهبري به سرمنزل مقصود مي‌رسيد؟ بعيد به نظر مي‌رسد.
نمونه سوالات CFA 2012-2015
عنوان : نمونه سوالات CFA 2012-2015
نویسنده : گروه توسعه دانش مالي نماد
مترجم :
قیمت : دوره چهار جلدي 694000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 27/2/1396
ویژگی کتاب :
مديريت
عنوان : مديريت
نویسنده : جان هندراي
مترجم : سهراب خليلي شوريني،مرتضي خليلي شوريني
قیمت : 100000ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 24/2/1396
ویژگی کتاب : در اين نوشته عميق،ليکن بسيار مختصر،هندراي اصول اساسي تئوري و چگونگي پيادهکردن آن ها در عمل را مورد بررسي دقيق و عالملنه قرار مي دهد.با مطالعه تکامل تئوري مديريت در قرن گذشته،او اهميت نسبي کنترل هاي مديريت،رهبري اخلاقي و مهارت هاي بين فردي را به وضوح نشان مي دهد،با شرح و بيان آن چه مديران واقعا انجام مي دهند و چگونگي انجام آن ،مقدمه اي بسيار سودمند و ضروري براي همه کساني که به مديريت و کسب و کار علاقه دارن فراهم آورده است.
نظريه هاي سازمان و مديريت
عنوان : نظريه هاي سازمان و مديريت
نویسنده : جفري اي مايلز
مترجم : دکتر حسن دانايي فرد
قیمت : 350000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 21/2/1396
ویژگی کتاب : هدف غايي اين کتاب آموزش دانشجويان ،اعضاي هيات علمي،پژوهشگران،مديران و مشاوران در مورد جهت هاي گذشته و آينده چهل نظريه از مهم ترين نظريه ها در حوزه مديريت و سازمان است. به طور خلاصه اين کتاب ابزاري عالي براي تعميم دادن ،پژوهش و عمل است.
گروه هاي تمرکز
عنوان : گروه هاي تمرکز
نویسنده : ريچارد اي.کروگر، ماري آن کيسي
مترجم : دکتر سيدعلي کوشازاده،عليرضا جابري
قیمت : 240000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 20/2/1396
ویژگی کتاب : گروه تمرکز يکي از روش‌هاي پژوهش کيفي کاربردي با هدف شناخت نگرش ها، تجارب و نگراني‌هاي مشارکت‌کنندگان خبره درباره مسائل مدنظر و راهکارهاي آنها به ويژه مسائل سازماني و اجتماعي است. روشي که با وجود قوت ها و مزاياي گسترده، در جوامع دانشگاهي و سازماني کمتر مورد شناخت و بهره برداري قرار گرفته است. در اين کتاب خودآموز، بسترها، رويکردها، نمونه هاي کاربردي و مباحث مرتبط با تدوين و اجراي اين روش، به شکل دقيق و روشن براي مخاطبان متنوع (علمي-عملي و خصوصي-دولتي) در 14 فصل تشريح شده است. موضوعات اصلي کتاب عبارت اند از: حوزه‌هاي کاربردي و الگوهاي اجراي مصاحبه گروه تمرکز؛ چگونگي تدوين و اجراي پرسش‌هاي مصاحبه؛ نقش مشارکت‌کنندگان و اداره‌کننده‌هاي جلسه و نحوه گزينش آن‌ها؛ چگونگي و انواع روش هاي تحليل و گزارش‌نويسي جلسه مصاحبه؛ انواع رويکردهاي دانشگاهي، بازارمحور، دولتي-غيرانتفاعي و مشارکتي؛ ملاحظات گروه تمرکز با افراد خاص و غير بزرگسال، در سطح فردي، سازماني، بين‌المللي و بين فرهنگي؛ گروه تمرکز تلفني و اينترنتي؛ و چگونگي احراز اعتبار روش پژوهش گروه تمرکز.
آخرین اخبار

راه اندازي سايت جديد
موسسه کتاب مهربان نشر جهت رفاه شما عزيزان در خريد و برطرف کردن پاره اي اشکالات در سايت قبلي اقدام به راه اندازي سايت جديد نموده است. مي توانيد با خريد کتب از 10% تخفيف برخوردار شويد. www.mehrabanshop.ir

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.mehrabanshop.ir با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري

آرشیو اخبار