آخرین کتابهای نشر
تئوري سازمان و بخش دولتي: ابزار، فرهنگ و اسطوره
عنوان : تئوري سازمان و بخش دولتي: ابزار، فرهنگ و اسطوره
نویسنده : تام کريستنسن، پر لاگريد، پل جي رونس، کژل آرنه رويک
مترجم : سعيد صادقيان قراقيه، صابر شکري، خالد عمراني
قیمت : 160.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 5/3/1394
ویژگی کتاب : اساسي ترين تعريف در مورد يک سازمان عبارت از مجموعه افرادي است که براي نيل به اهداف مشترک از طريق تقسيم کار است با يکديگر همکاري مي کنند. يک سازمان ابزار استفاده از نقاط قوت و شايستگي هاي افراد گروه را فراهم مي آورد تا از اين رهگذر به بيش از آنچه که از تلاش انفرادي اعضاي گروه حاصل مي شود دست يابد. در همين راستا ، نظريه پردازان و محققان دانشگاهي تئوري هايي را مطرح مي سازند که به پويايي سازمان، از جمله شيوه هاي تصميم گيري ، توزيع قدرت و نظارت ، حل و فصل تعارضات، انجام تغييرات و اصلاحات ، و روش هاي مواجهه با مقاومت هاي فرهنگي و اعتقادي در برابر تغييرات و اصلاحات کمک مي کنند. تئوري سازمان به ما کمک مي کند تا بتوانيم آنچه که در آينده رخ مي دهد را پيش بيني نماييم و از اين طريق بتوانيم سازمان هاي خود را به شکل اثربخشتر و کارآمدتر رهبري نماييم. با توجه به پويايي و تغيير دائم عوامل محيطي هر سازماني براي بقا نيازمند اين امر است که دائما خود را با آنچه که در محيط مي گذرد هماهنگ نمايد و از اين طريق بقاي خود را تضمين نمايد.
مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري
عنوان : مجموعه هاي راف و مجموعه هاي خاکستري
نویسنده : دکتر تورج کريمي، دکتر محمدرضا صادقي مقدم
مترجم :
قیمت : 170.000 ريال با CD
قطع : وزيري چاپ2
تاریخ چاپ : 30/2/1394
ویژگی کتاب : تئوري راف حدود 20 سال پيش معرفي و به عنوان يک تکنيک قدرتمند در حوزه هاي مختلف ظاهر شد. محبوبيت اين تئوري از فرايندهاي عملياتي آن ناشي مي شود که بسيار با مفاهيم data mining و knowledge discovery هم خواني دارد. علاوه براين، تئوري راف بطور مستقيم با داده هاي اصلي کار داشته و نيازي به اطلاعات خارج سيستم، نظير توزيع احتمال (مانند روشهاي آماري) ، تابع عضويت ( نظير تئوري فازي)، داده هاي over-fitting ( نظير شبکه هاي عصبي مصنوعي ) و نظاير آن ندارد. تئوري مجموعه هاي راف، الگوريتم هاي کارا براي يافتن الگوهاي پنهان در داده ها ، کمينه نمودن مجموعه داده ها (تقليل داده ها)، ارزيابي معناداري داده ها و ايجاد مجموعه اي از قوانين تصميم گيري براي داده ها ارائه مي نمايد. اين تئوري مي تواند به خوبي براي تحليل اطلاعات غير دقيق، متناقض و ناکامل بکار گرفته شود.
طرح کسب و کار
عنوان : طرح کسب و کار
نویسنده : فرانک اف.فيور
مترجم : دکتر داور ونوس، مسعود کرمي، مهرداد پرچ
قیمت : 170.000ريال
قطع : وزيري چاپ سوم
تاریخ چاپ : 22/2/1394
ویژگی کتاب : اگرکارآفريني هستيدکه قصدآغازکسب وکارجديدي راداريد،اگردرحال حاضرکسب وکاري داريدونيازمنديک برنامه جديدبراي ادامه راه هستيد،اگر مديرياسرپرست يک بخش در شرکتي هستيدونيازمنديک برنامه داخلي براي اجراي ايده جديدي هستيد،اين کتاب راهنماي خوبي براي شماست. صرف نظرازاين که هدف کسب وکارشما چيست،اين کتاب به شما کمک ميکند تا يک طرح کامل براي آن تهيه نماييد.
سازمان ها          مقدمه اي بسيار کوتاه
عنوان : سازمان ها مقدمه اي بسيار کوتاه
نویسنده : مري جو هچ
مترجم : دکتر حسن دانائي فرد، دکتر سيدحسين کاظمي
قیمت : 135.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 21/2/1394
ویژگی کتاب : هدف اين کتاب مخاطب عام است. بنابراين نياز چنداني به دانش قبلي در موضوع مورد بحث نخواهيد داشت، اما اگر دانشي در اين حوزه داريد، اين کتاب را مروري دم¬دستي با بينش¬هاي نو خواهيد يافت. در طول کتاب با ايده¬هاي نسبتاً انتزاعي برخورد خواهيد کرد، اما سياليت اين ايده¬ها با مثال¬هاي واقعي فرو نشانده مي¬شود و بدين طريق کتاب شما را به ايده¬هاي پيچيده و پيشرفته¬تر در مورد سازمان¬ها رهنمون مي-شود. کنجکاوي تمام آن چيزي است که براي تجربه مطالعه¬اي غني و نويدبخش از اين کتاب نياز داريد. علاوه بر اين، در اين کتاب با برخي از بزرگترين متفکران و ايده¬هاي سازماني آشنا مي¬شويد که در مطالعه سازمان¬ها دست شما را مي¬گيرند. شمار چنين افراد و ايده¬هايي بسيار است اما من از اين ميان آنهايي را گزيده¬ام که گمان مي¬کردم اگر بخواهيد ماجرا را براي دوست يا همکاري تعريف کنيد، آنها را بيشتر مي¬پسنديد. هرگاه فرد جديدي معرفي مي¬شود اطلاعاتي در مورد تاريخ زندگي او ارائه مي¬شود تا دريابيد دانش ما از سازمان¬ها در طول تاريخ به کجا بر مي¬گردد و همچنين بدين علت که نوعي نظم در ايده¬هاي معرفي شده بيابيد.
مديريت جبران خدمات
عنوان : مديريت جبران خدمات
نویسنده : مايكل ارمسترانگ
مترجم : دكتر سيدرضا سيدجوادين، بهروز پورولي، الهام جمالي
قیمت : 220.000 ريال
قطع : وزيري چاپ2
تاریخ چاپ : 19/2/1394
ویژگی کتاب : كتاب حاضر دستنامه اي عملي در زمينه رويكردهاي مربوط به ارائه و مديريت فرآيندها، خط مشيها و استراتژي جبران خدمات ميباشد كه در راستاي استانداردهاي حرفه اي براي جبران خدمات كارمند است.
مديريت و بازاريابي خدمات مديريت مشتريان در رقابت در حوزه خدمات
عنوان : مديريت و بازاريابي خدمات مديريت مشتريان در رقابت در حوزه خدمات
نویسنده : پروفسور کريستين گرونروس
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده، مجيد ميرويسي
قیمت : 460.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/2/1394
ویژگی کتاب : مطالعه اين کتاب را به همه افرادي که علاقمند هستند آموزه هاي خود را در حوزه مديريت بازاريابي خدمات به روز كنند، توصيه مي کنيم، فارغ از اينکه در کدام کسب و کار مشغول به فعاليت هستند يا تمايل دارند که وارد کسب و کار جديدي شوند. از جمله مزاياي اين کتاب، بيان مطالب به شيوه اي کاربردي و آسان است. به سهم خود تمام تلاش و وسواس لازم را به کار برديم تا در انتقال آن به خوانندگان کتاب به طور کامل اين موضوع را رعايت کنيم. از جناب آقاي عباس کريمي خواجه بلاغ كه در نمونه خواني متن ترجمه شده تلاش و وسواس لازم را به كار بردند و در بازبيني و اصلاح پاورقي‌هاي انگليسي وقت گذاشتند، سپاسگزاريم. هر چند مشتاقانه آماده دريافت نظرات و پيشنهادات تمامي خوانندگان و فرهيختگان محترم از دانشگاه و صنعت، از طريق آدرس پست الكترونيكي kambizheidarzadeh@yahoo.com براي بهبود و ارتقاي كار در نوبت هاي انتشار بعدي هستيم، زيرا معتقديم موفقيت واقعي آن است كه اثر نزد مخاطبان آن مقبول افتد.
بازاريابي رويکردهاي نوين
عنوان : بازاريابي رويکردهاي نوين
نویسنده : دکتر حبيب الله سالارزهي، عليرضا تشکريان جهرمي
مترجم :
قیمت : 170.000ريال
قطع : وزيري چاپ2
تاریخ چاپ : 16/2/1394
ویژگی کتاب : محتواي کتاب در چاپ دوم، بر طبق نظر اساتيد و مدرسان اين کتاب نيز مورد تجديد نظر واقع گرديد و از نظر علمي،محتوايي و ادبي اصلاح و ارتقا يافت. در چاپ دوم اين اثر، همراه با مفاهيم تئوريک هر فصل، مثالهايي کاربردي و عملي مطابق با موضوع هر فصل در انتهاي فصول آورده شده است تا بر درک خواننده از مفاهيم مورد نظر بيفزايد. اين کتاب در چاپ دوم در شانزده فصل تدوين شده است که درفصل اول آن، اعصار بازاريابي و سير تکاملي آن از سنتي تا نوين از ديدگاه صاحب نظران و نخبگان اين حوزه بيان شده و از فصل دوم به بعد، مفاهيم و رويکردهاي نوين در عرصه بازاريابي همانند بازاريابي تکبه تک، بازاريابي پارتيزاني، بازاريابي شبکه اي، بازاريابي رابطه اي، بازاريابي ويروسي، بازاريابي هيجاني، بازاريابي عصبي، بازاريابي الکترونيک)با نگاهي بر بازاريابي شبکه هاي اجتماعي(،بازاريابي تلفن همراه، بازاريابي اخلاقي، بازاريابي اجتماعي، بازاريابي سبز، بازاريابي در رکود و بحران، بازاريابي اسلامي و بازاريابي فرانوگرا، به صورت فصل به فصل به ترتيب معرفي و ذکر شده اند.
ارتباطات بازاريابي يکپارچه
عنوان : ارتباطات بازاريابي يکپارچه
نویسنده : دکتر علي¬اکبر فرهنگي، مينو ميرزايي
مترجم :
قیمت : 142.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 15/2/1394
ویژگی کتاب :
چگونه بودجه بازاريابي تهيه کنيم؟
عنوان : چگونه بودجه بازاريابي تهيه کنيم؟
نویسنده : خدايار عبدالهي
مترجم :
قیمت : 45.000 ريال
قطع : رقعي
تاریخ چاپ : 14/2/1394
ویژگی کتاب :
فلسفه و نظريه سازمان جلد 1
عنوان : فلسفه و نظريه سازمان جلد 1
نویسنده : هريديموس تسوکاس رابرت چيا
مترجم : دکتر حسن دانائي¬فرد دکتر سيد حسين کاظمي
قیمت : 200.000 ريال
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 9/2/1394
ویژگی کتاب : اين کتاب به عنوان الگويي از تفلسف انديشمندان حوزه مديريت استفاده کنيد و شعله «حيرت» را- که همانا فلسفه با حيرت آغاز مي¬شود- در خود شعله¬ور سازيد. هدف از ترجمه اين کتاب نيز همين بوده است، به علاوه اين که مترجمين مترصد تأکيد بر روح گشودگي فکري و پرهيز از جزم¬انديشي در عرصه رشته مطالعات سازمان و مديريت در کشور بوده¬اند. عرصه علوم اجتماعي، عرصه مطالعات سازمان و مديريت و حتي عرصه زندگي، عموماً ميدان «اورکا اورکا» نيست، گاه بايد همه روزه بعضي امور را از نو دريافت.
آخرین اخبار

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.ketabemehraban.com با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري www.ketabemehraban.com

آرشیو اخبار